Current Job Vacancies at St Gerard's School Trust:

Ymddiriedolaeth Ysgol St Gerard Bangor

Athro/Athrawes i ddysgu Cymraeg – 0.8/ Llawn-Amser

Yn eisiau ar gyfer Medi 1af 2021

Athro/athrawes i ddysgu Cymraeg yng nghyfnodau allweddol 3,4 a 5.

Dyletswyddau:

Bydd y swydd, yn unol â’r dogfennau ‘ Manyleb y Person’ a ‘Cymwysterau Gofynnol’ a ddarperir gyda’r pecyn cais, yn gofyn am y gallu i: 

 

I gael pecyn cais a gwybodaeth bellach am y swydd, e-bostiwch sgadmin@st-gerards.org neu gallwch gysylltu â swyddfa’r ysgol ar 01248 351656.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, Mai 7fed 2021.

Teacher of Welsh – 0.8 / Full-time

St Gerard’s requires a Teacher of Welsh to work in the senior school from Year 7 to sixth form.

The start date for the post will be 1st September 2021.

Duties:

In line with the ‘Person Specification’ and ‘Qualification Requirements’ documents provided with the application pack this role will include the ability to:

For an application pack, further information and details of this post. Please email: sgadmin@st-gerards.org or contact the school office on 01248 351656.

Deadline for applications: Friday 7th May 2021

 

 

x

I'm interested in...

x

1/2

x